„Wirtualny Spedytor”

Usługa „Wirtualny Spedytor” powstała w odpowiedzi na oczekiwania naszych Podwykonawców, zauważyliśmy, że często Przewoźnicy którzy przechodzili do nas z innych firm spedycyjnych narzekali na różne nadużycia (nieterminowe płatności, nierzetelne „prowadzenie” auta, mijanie się z  prawdą jeżeli chodzi o ustalenia pomiędzy klientem a spedycją oraz sytuacje na giełdach transportowych, drogie SKONTO, marże przekraczające 30%). Usługa „Wirtualny Spedytor” jest odwróceniem sytuacji co wyklucza jakiekolwiek nadużycia ze strony spedycji i dzięki niej dajemy Państwu możliwość całkowicie bezpiecznego „zatrudnienia” własnego spedytora na bardzo dobrych warunkach, co daje całkowitą transparentność i wszystkie te nadużycia nie są możliwe w takim modelu biznesowym. Przewoźnik ma pełny wgląd do zleceń i giełd transportowych.

Chciałbym zaprosić do skorzystania z naszej autorskiej usługi „Wirtualny Spedytor” Przewoźników posiadających zestawy 13,6 (firanka, plandeka, mega) i auta do 3,5 t. Prowadzimy auta po całej Europie. Posiadamy bazę stałych klientów, opieka 24h spedytorów – wszyscy mają certyfikat kompetencji zawodowych. Usługa „Wirtualny Spedytor” ma na celu outsourcing spedycji, a co za tym idzie znaczne ograniczenie kosztów, gdyż Orsulit Sp. z o.o. pobiera wynagrodzenie wyłącznie od zorganizowanych przez nas frachtów. Usługa ta ma zapewnić także 100% transparentności między przewoźnikiem a spedycją, Dodatkową zaletą jest dywersyfikacja portfela, ponieważ płatności za frachty rozkładają się na wiele firm a nie na jedną spedycję, która w każdym momencie może mieć problemy z płynnością finansową.

Oferta:

– zlecenia transportowe są zawierane w imieniu Przewoźnika

– Przewoźnik jest inkasentem wynagrodzenia za wykonanie usługi transportowej, więc wynagrodzenie wpływa bezpośrednio na konto bankowe Przewoźnika

– Przewoźnik ustala z nami kryteria wyboru zleceniodawców transportu oraz stawki za fracht

– 100% transparentności, Przewoźnik ma pełny wgląd do zleceń transportowych oraz giełd co całkowicie wyklucza jakiekolwiek nadużycia ze strony Spedycji

– pomagamy w zakładaniu i konfiguracji giełd transportowych, jak również w  zdobyciu pozytywnych opinii na giełdach transportowych (co jest bardzo ważne, szczególnie na początku)

– w przypadku ciągłej współpracy w okresie min. 6 miesięcy zobowiązuje się do pokrycia części kosztów giełd transportowych Trans oraz TimoCom Przewoźnikowi w wysokości 15% w przypadku organizowania ładunków dla 1 auta, 25 % w przypadku organizowania ładunków dla 2 aut, 50% w przypadku organizowania ładunków dla min. 3 aut

– w przypadku korzystania ze SKONTA na giełdach transportowych na życzenie Przewoźnika naliczamy procentową wartość wynagrodzenia od kwoty za fracht po odjęciu opłaty za SKONTO (dzielimy się kosztem SKONTA, natomiast Przewoźnik zawsze nam płaci po 30 dniach tym samym zyskuje bardzo dobrą płynność finansową)

– Wysokość wynagrodzenia Orsulit Sp. z o.o to maksymalnie 10% netto wartości każdego frachtu zorganizowanego przez  naszą firmę

– wystawiamy zbiorczą fakturę każdego miesiąca w okresie rozliczeniowym (30dni) z termin odroczonej płatności 30 dni (licząc od ostatniego dnia miesiąca którego dotyczy faktura)

– dodatkową zaletą jest dywersyfikacja portfela, ponieważ płatności za frachty rozkładają się na wiele firm a nie na jedną spedycję, która w każdym momencie może mieć problemy z płynnością finansową

Dlaczego Osulit Sp. z o.o.?

– jesteśmy doświadczoną na rynku zorganizowaną firmą spedycyjną posiadającą pełen zasób licencji i uprawnień (zlecając podobną usługę prywatnej osobie zatrudnionej na własnej działalności  gospodarczej niesie za sobą duże ryzyko, ponieważ nie ma możliwości sprawdzenia i weryfikacji tej osoby przed rozpoczęciem współpracy)

– przed współpracą z nami podpisujemy bardzo prosto napisaną umową + aneks z indywidualnymi ustaleniami kryteriów wyboru zleceniodawców oraz stawek za fracht

– na prośbę Przewoźnika pomagamy w rozliczeniach między Państwem a zleceniodawcami

– na prośbę Przewoźnika pomagamy w organizacji ubezpieczenia należności (mogą Państwo ubezpieczyć faktury z odroczonym terminem płatności)

– indywidualnie podchodzimy do każdego Przewoźnika

– zapewniamy profesjonalna opiekę zaangażowanego spedytora (każdy spedytor w naszej firmie posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych) oraz kompleksowa organizację transportów na terenie Unii Europejskiej